Fotografer, se hit!

Fotografer, se hit!

Varför ändra på ett vinnande koncept?
På SM 2018 kör vi samma upplägg som förra året. D v s med ackrediterade fotografer.

Välkommen med din ansökan, och eventuella frågor, till monica.karlsson@modernadjurforsakringar.se

Senast 2018-02-15 vill vi ha din ansökan.